Категории

14.12 ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

На 14 Декември няма да работим с клиенти, а ще извършим годишната си инвентаризация. От 17 Декември поръчките ще се приемат и обработват нормално.